Oulun yliopisto
FYSIIKAN LAITOS

Tutkielmat ja tutkinnot

Oulun yliopiston ensimmäinen fysiikan perustutkinto valmistui 1963. Ensimmäinen lisensiaattitutkinto ja väitös seurasivat 1965. On huomattava, että koska tutkielmat ja niitä vastaavat tutkinnot eivät välttämättä valmistu samana vuonna, niistä kootut tiedot poikkeavat hieman toisistaan.

Tutkielmat vuosittain.

Tilastoja

Kaiken kaikkiaan perustutkintoja (FK tai FM) on vuoteen 2010 mennessä syntynyt yli 800 kappaletta, tohtorintutkintoja n. 150 kappaletta (melkein joka viides on siis jatkanut väitöskirjaan asti).

Viimeaikoina perustutkintoja on syntynyt vuosittain n. 25 kappaletta, tohtorintutkintoja n. 7 kappaletta. Paitsi että tutkintojen määrä on noussut, ylempään tutkintoon jatkaneita on suhteellisesti aikaisempaa enemmän, kuten nykyinen koulutuspolitiikka edellyttääkin.

Ks. taulukko tutkielmien määristä. (Yliopiston opiskelijatilastot.)

Tutkielmat ryhmittäin


Kaikki edelliset saa halutessaan myös yhteen pitkään listaan.

Fysiikan opettajille

Tutkielmat fysikaalisten tieteiden opetuksesta.